SmartCoach

Kickoff Intake

*bez prekida znači minimum 2-3 treninga nedeljno sa ne većim pauzama od 7-14 dana
*Ispod je lista čestih prepreka ali mozeš da zapišeš ovde i ako se nešto ne nalazi na listi.